Hippolytushoef

De Wierschuur

HDMZ Museum AG architecten cafetaria
HDMZ Museum AG architecten logo buiten
HDMZ Museum AG architecten ontvangstruimte

Renovatie en verduurzaming

De Wierschuur

Deze Noord-Hollandse wierschuur in Hippolytushoef uit 1850 is de enige overgebleven wierschuur in het gebied. Samen met de Wierdijk, een van de oudste overgebleven dijktypen in Noord-Holland, vormt de schuur een belangrijk element in de geschiedenis van de waterbeheersing in Nederland. De schuur en de stal verkeerden in zeer slechte staat en de door de provincie uitgeschreven prijsvraag om een plan te maken voor herbestemming is gewonnen door AG architectenin samenwerking met het ondernemersechtpaar Edin Bonvie en Martine van Soolingen.

Dit was overigens reeds de tweede keer, want na de succesvolle samenwerking met het

ondernemersechtpaar bij de restauratie van Villa Nieuwland, heeft de provincie ons team wederom benaderd om aan deze competitie mee te doen. De Wierschuur is nu in oude glorie herstelden getransformeerd tot duurzame groepsaccommodatie. Het pand is geheel geïsoleerd en aan de eisen van deze tijd aangepast.

De helft van het staldak is bedekt met PV-panelen en wanneer het resterend dakvlak in gebruik is genomen voor de opwekking van elektra, is het gebouw volledig energieneutraal. Het bestaande houten staketsel is recht getrokken en op een nieuwe fundering geplaatst. De spanten zijn binnen volledig in het zicht gelaten en manifesteren zich ook in het exterieur.

5 Oplevering: 2017
5 Opdrachtgever: Villa Nieuwland